top of page

Mga Eksperto sa SE Asia para sa US A-VISA
Thailand, Pilipinas, Cambodia, Vietnam, Singapore, Mayalsia at Myanmar.

Dalubhasa kami sa :
K1 Fiancé Visa
CR-1/IR-1 Spousal Visa
Visa ng turista
AOS (Pagsasaayos ng Katayuan para sa Green Card)
I-751 (Extension ng Green Card)
Iba pang mga visa gaya ng hiniling.
Mga tanggapan sa Bangkok Thailand at USA upang mag-alok ng buong serbisyong ahensya. Mahigit 18 taon na kaming nasa negosyo, may 99.7% na rate ng tagumpay at nag-aalok ng 100% na garantiya sa aming trabaho .
www.usvisaexperts.com
360-991-0810 (Washington State)
O
66-02-121-4800 o 089-200-1606
(Thailand)
jim@usvisaexperts.com

bottom of page